POLITICA DE RETUR 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INFORMAȚIILE PREZENTE ÎN ACEST DOCUMENT!

*Consumatorul nu poate denunța unilateral (nu poate returna)în condițiile art. 16, lit. d), e), f), OUG 34/2014, contracte de furnizare a unor produse care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid , de exemplu: produsele cosmetice, produsele para-farmaceutice, dispozitivele si aparatura medicala de uz individual si consumabilele pentru acestea, suplimentele alimentare si alimentele cu destinațiespeciala, produsele de puericultura, articolele destinate întreținerii igienei personale, echipamentele, materialele sau produsele destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății .

APLICABILITATE

Dreptul de retur se aplică doar produselor care nu diminuează valoarea ,  produsului care rezultă din manipularea necorespunzătoare acestuia, alta decât cea necesară pentru determinarea naturii, calității și funcționarii produsului !

GARANȚIA PRODUSELOR

Toate produsele cumpărate prin intermediul acestui site beneficiază de garanție de conformitate conform legii 449/2003. 

Astfel, pentru toate produsele care beneficiază de garanție (produsele de folosința îndelungată) veți primi certificat de garanție la livrarea produsului. Certificatul de garanție, imprimat pe hârtie, va însoți produsul in momentul livrării sau va fi generat pe orice alt suport durabil si poate fi trimis cumpărătorului pe adresa de email. 

Certificatul de garanție conține elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, durata medie de utilizare, modalitățile de asigurare a garanției – întreținere, reparare, înlocuire si termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea si adresa vânzătorului și ale unităților specializate de service care vor asigura reparația produsului.

In cazul in care un produs pe care l-ați achizionat de la noi prezinta defecțiuni in timpul garanției comerciale va rugam sa ne informați despre aceasta situație la adresa de email comenzi@farmaciatei.ro. In urma primirii informării dumneavoastră noi va vom 

Va stăm oricând la dispoziție pentru eventuale clarificări și soluționări ale sesizărilor dumneavoastră, la adresa de email

CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA.

Vânzătorul poate cesiona si/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea COMENZII, cu informarea CLIENTULUI, nefiind necesar acordul acestuia.

SOCIETATEA va fi întotdeauna responsabila fata de CLIENT pentru toate obligațiile contractuale.

SOCIETATEA, in cazul in care nu poate executa CONTRACTUL motivat de faptul ca produsul nu este/nu mai este disponibil, va informa CLIENTUL despre aceasta indisponibilitate, urmând ca sumele de bani achitate de către CLIENT pentru produsul indisponibil sa fie rambursate in termen de maximum 30 de zile.

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, SOCIETATEA va anunța CLIENTUL cu privire la termenul estimat de finalizare a livrării.

In cazul in care SOCIETATEA primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, SOCIETATEA poate refuza onorarea livrării, fără ca acest lucru sa se considere o încălcare a CONTRACTULUI, sau poate stabili un nou termen de onorare a comenzii.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui SITE si tentativa de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuziva, utilizarea frauduloasa, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații in vederea comercializării lor, blocarea accesului, samd, vor fi pedepsite conform legii.

Utilizatorii SITE-ului pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul si structura SITE-ului, respectiv pot adresa întrebări atâta timp cat conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care sa afecteze viața privata, drepturile de proprietate intelectuala, ale SOCIETATII sau ale unor terțe părți si care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, scrisori in lanț, mailinguri de masa sau orice alta forma de spam. Nu puteti folosi o adresa de e-mail falsa sau sa impresionați o alta persoana sau entitate. SOCIETATEA isi rezerva dreptul, dar nu si obligația, de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisa.

Prin trimiterea unei astfel de informații, daca nu este altfel specificat, acordați SOCIETATII si partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil si sub-licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, in toata lumea. Acordați dreptul SOCIETATII si partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis in conjuncție cu informația, daca aceștia vor decide astfel. Declarați si garantați ca dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, ca acestea sunt corecte si ca utilizarea acestora nu intra in contradicție cu Termenii si Condițiile, ca nu vor cauza daune către o terță parte si ca veți despăgubi integral SOCIETATEA sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisa.

SOCIETATEA nu vinde produse si/sau servicii care sa fie cumpărate de către minori. SOCIETAEA poate vinde sau incasa contravaloarea unor produse destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Daca sunteți minor si accesați SITE-ul o puteți face doar daca sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Serviciul de plăți on-line prin care produsele de pe acest SITE pot fi achitate on-line este oferit de euplatesc.ro.

DREPTURI DE MARCA

Numele GENKI ROYAL ARCH  si logo-ul  GENKI ROYAL ARCH  ne aparțin 

COPYRIGHT

Elemente din conținutul SITE-ului – elemente de grafica Web, scripturi, programe, baze de date – sunt proprietatea SOCIETATII si sunt apărate de legea pentru protecția drepturilor de autor. Folosirea fără acordul SOCIETATII a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor in vigoare.

Modulul de plăți on-line este proprietatea euplatesc.ro si toate drepturile de copyright aparțin acestuia.

RASPUNDEREA SOCIETATII.

SOCIETATEA nu poate fi făcută răspunzătoare pentru nici o pierdere in situația in care aceasta este cauzata de nerespectarea prezentelor termene si condiții/CONTRACTULUI si celorlalte instrucțiuni menționate pe SITE.

SOCIETATEA nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării SITE-ului precum si pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe SITE.

SOCIETATEA nu este responsabila pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terță  parte, o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către SOCIETATE a oricărei din obligațiile sale conform CONTRACTULUI si pentru daune care rezulta din utilizarea produselor si serviciilor după livrare si in special pentru pierderea produselor.

Site-ul este furnizat “ca atare”, fără garanții de orice fel, explicite sau implicite. Utilizatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea site-ului si conținutul acestuia se face pe propriul risc. 

Nu garantam ca funcționarea site-ului va fi neîntreruptă sau fără erori, nici nu vom face nici o garanție cu privire la orice rezultate care pot fi obținute prin utilizarea site-ului. 

De asemenea nu facem alte garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la caracterul comercial sau potrivirea si folosirea produselor pentru un anumit scop.
Toate produsele comercializate pe SITE, vin însoțite de DECLARATIE DE CONFORMITATE SI CALITATE emise de către producători care atesta conformitatea produselor cu standardele impuse de autoritățile naționale sau europene.
Cu toate acestea nu garantam ca produsul va avea întocmai efectul prezentat pe site, pe ambalaj sau in oricare alte împrejurare. 

Reclamațiile privind deficiente sau neconformități ale produsului/produselor achiziționate pot fi făcute accesând FORMULARUL DE CONTACT.

FORTA MAJORA.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forța majora, in conformitate cu legislația in vigoare.

LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA.

CONTRACTUL este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre SOCIETATE si CLIENT se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Timișoara.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA.

Toate materialele integrate in acest SITE sunt proprietatea intelectuala a SOCIETATII. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Totuși, paginile complete ale SITE-ului pot fi tipărite daca sunt destinate a fi folosite in scop strict personal.

Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generala a celor menționate anterior, SOCIETATEA poate oferi ocazional oportunitatea de a descarcă imagini de fundal, economizoare de ecran, catalogul de produse sau alte programe utilitare din SITE.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, va informam ca societatea noastră necesita datele personale doar in vederea expedierii mărfurilor si materialului informațional către clienții săi.

In timpul vizionarii SITE-ului, SOCIETATEA va putea stoca anumite informații. Aceste informați vor fi sub forma unui fișier “Cookie” sau a unui fișier similar. Aceste fișiere “Cookies” ajuta SOCIETATEA sa construiască un SITE sau publicitate care sa răspundă cat mai bine intereselor si preferințelor UTILIZATORILOR/CLIENTILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier. SOCIETATEA recomanda UTILIZATORILOR/CLIENTILOR sa consulte instrucțiunile browser-ului sau fișierul de ajutor pentru a afla mai multe informații despre aceste funcții.

Date contact:

GENKI ROYAL ARCH S.R.L.

Sediul social in Otvești , Comuna Sacoșu Turcesc, nr. 86,

Telefon: 0761 177 505

Email: genkiroyalarch888@gmail.com

Număr Registrul Comerțului: J35/3128/2018

CUI (cod fiscal): 39867149